NEWS

This is the page to read  the general news about Club Solo. Do you want to keep up to date on our programme? Sign in for our newsletter by sending an email to info@clubsolo.nl.

Toekenning subsidie Provincie Noord-Brabant aan Club Solo

Club Solo is verheugd dat de aanvraag voor de Subsidie Hedendaagse Cultuur van de Provincie Noord-Brabant is gehonoreerd met een bijdrage van € 120.000 voor de jaren 2017 en 2018.

De Adviescommissie Kunsten is van mening dat Club Solo in Noord-Brabant een betekenisvolle aanvulling is op de bestaande presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven. Sinds het wegvallen van Lokaal 01 in Breda, dat landelijk een sterke positie innam, voorziet Club Solo in de ontstane leemte met een opvallende invalshoek en een specifieke invulling van het tentoonstellingsprogramma. 

In het rapport spreekt de Commissie haar waardering uit voor de artistiek-inhoudelijke visie en de manier waarop Club Solo het belang van de maker centraal stelt. Het ‘club aspect’ wordt speciaal gewaardeerd: de manier waarop het initiatief met lezingen en presentaties van jonge kunstenaars op overtuigende wijze een community in Breda aan zich weet te binden.