aankondiging

Club solo stopt

een nieuw initiatief start

Zoals sommigen van jullie al in een eerdere nieuwsbrief hebben gelezen, denken wij, de kernleden van Club Solo, dat het een mooi moment is om na een lange reeks solotentoonstellingen ons tentoonstellingsmodel in juni 2024 af te ronden. Dat biedt ruimte voor een transitie naar een nieuw kunstenaarsinitiatief met een nieuw programma.

 

Er is veel om op terug te kijken

Tien jaar lang lieten we in de twee grote zalen tentoonstellingen zien van hedendaagse Nederlandse en Belgische kunstenaars. Curatoren uit Nederlandse en Belgische musea reageerden op de tentoonstellingen met werken uit de eigen collectie. Bij elke tentoonstelling verschenen een publicatie en een multiple. De bijna veertig publicaties en multiples die er nu zijn, blijven de komende jaren beschikbaar via de website. 

Eén keer per jaar presenteerde een kunstenaarsinitiatief uit het buitenland het eigen programma bij Hotel Solo. We organiseerden Club Solo Avonden over onderwerpen uit de kunstenaarspraktijk. We maakten een boek, een podcast en een symposium over de toekomst van kunstenaarsinitiatieven. In ons café traden bands op en organiseerden we lezingen met residenten van de Rijksakademie en De Ateliers. Art Cinema Gent vertoonde een lange reeks filmavonden met boeiende inleidingen, waarin de experimentele 16mm film centraal stond.

 

Wat doen we de komende maanden?

Van april tot en met juni organiseren we enkele programma’s in het kader van ‘Club Solo in transitie’. Op zaterdag 29 juni 2024 organiseren we een afsluitend, feestelijk programma waarop ook een publicatie over tien jaar Club Solo wordt gepresenteerd. Het nieuwe initiatief start in de tweede helft van 2024.

We hebben met veel inzet en plezier het programma van Club Solo verzorgd en naar buiten gebracht. Daarbij werden we gesteund door alle kunstenaars, curatoren, vrijwilligers, suppoosten, bestuursleden en kernleden die betrokken waren.

Houd de komende nieuwsbrieven en de website in de gaten voor nadere informatie. 

Tot binnenkort in Club Solo!

 

Inspirerend en vormend voor de start van Club Solo in 2013 was het essay ‘Take Care’ van Anthony Huberman, over de houding van kleine kunstorganisaties  ten opzichte van hun grotere institutionele tegenhangers. Met name het volgende citaat werkte als een permanente aanmoediging en inspiratiebron: 

‘Curatorial responsibility involves the invention of ways to appropriately pay tribute to the lives of artworks and artists—not the invention of curatorial methods for their own sake. By always putting the artist first, a good exhibition behaves like a guest who takes care to do whatever is true to the spirit of the work.’

– Anthony Huberman, ‘Take care’, 2011

Trailer

Club solo stopt

een nieuw initiatief start

Zoals sommigen van jullie al in een eerdere nieuwsbrief hebben gelezen, denken wij, de kernleden van Club Solo, dat het een mooi moment is om na een lange reeks solotentoonstellingen ons tentoonstellingsmodel in juni 2024 af te ronden. Dat biedt ruimte voor een transitie naar een nieuw kunstenaarsinitiatief met een nieuw programma.

 

Er is veel om op terug te kijken

Tien jaar lang lieten we in de twee grote zalen tentoonstellingen zien van hedendaagse Nederlandse en Belgische kunstenaars. Curatoren uit Nederlandse en Belgische musea reageerden op de tentoonstellingen met werken uit de eigen collectie. Bij elke tentoonstelling verschenen een publicatie en een multiple. De bijna veertig publicaties en multiples die er nu zijn, blijven de komende jaren beschikbaar via de website. 

Eén keer per jaar presenteerde een kunstenaarsinitiatief uit het buitenland het eigen programma bij Hotel Solo. We organiseerden Club Solo Avonden over onderwerpen uit de kunstenaarspraktijk. We maakten een boek, een podcast en een symposium over de toekomst van kunstenaarsinitiatieven. In ons café traden bands op en organiseerden we lezingen met residenten van de Rijksakademie en De Ateliers. Art Cinema Gent vertoonde een lange reeks filmavonden met boeiende inleidingen, waarin de experimentele 16mm film centraal stond.

 

Wat doen we de komende maanden?

Van april tot en met juni organiseren we enkele programma’s in het kader van ‘Club Solo in transitie’. Op zaterdag 29 juni 2024 organiseren we een afsluitend, feestelijk programma waarop ook een publicatie over tien jaar Club Solo wordt gepresenteerd. Het nieuwe initiatief start in de tweede helft van 2024.

We hebben met veel inzet en plezier het programma van Club Solo verzorgd en naar buiten gebracht. Daarbij werden we gesteund door alle kunstenaars, curatoren, vrijwilligers, suppoosten, bestuursleden en kernleden die betrokken waren.

Houd de komende nieuwsbrieven en de website in de gaten voor nadere informatie. 

Tot binnenkort in Club Solo!

 

Inspirerend en vormend voor de start van Club Solo in 2013 was het essay ‘Take Care’ van Anthony Huberman, over de houding van kleine kunstorganisaties  ten opzichte van hun grotere institutionele tegenhangers. Met name het volgende citaat werkte als een permanente aanmoediging en inspiratiebron: 

‘Curatorial responsibility involves the invention of ways to appropriately pay tribute to the lives of artworks and artists—not the invention of curatorial methods for their own sake. By always putting the artist first, a good exhibition behaves like a guest who takes care to do whatever is true to the spirit of the work.’

– Anthony Huberman, ‘Take care’, 2011

Embed HTML is niet beschikbaar.